Ksztalty odchodów sa bardzo rózne;

Kształty odchodów są bardzo różne; u kręgowców lądowych zależą od budowy i funkcjonowania koń- cowej części jelita, koprodeum. Na ogół każdy gatunek pozostawia typowe dla siebie odchody, po których jego obecność niewątpliwie można stwierdzić. Są to tak ważne cechy jak ślady nóg. Są rozmaite, często estetyczne z wyglądu, niekiedy harmonizują z całością naturalnego otoczenia lub są trudno dostrzegalne. U mew i innych ptaków morskich, gnieżdżących się gromadnie na urwistych brzegach, odchody służyć mogą jako środek czynnej obrony, którym dosłownie „obielają” przeciwnika, gdy ten się zbliża do kolonii w celach niszczycielskich. O gryzących właściwościach odchodów ptaków wodnych najlepiej świadczyć może wypalona roślinność drzewiasta i trawiasta na cza- pliskach. Odchody owiec i ptaków stały się wzorcem, który naśladują (mimetyzm) kształtem, barwą i zachowa- niem się niektóre owady; ciemny kulisty chrząszczyk Byrrhus pilula imituje odchody owcy, a liczne małe motylki z grupy molowców upodobniły się do odcho- dów ptasich pozostawianych na ścianach i parkanach. Wyjaśnienie tego nader ciekawego zjawiska należy wiązać z tym faktem, że odchody są na ogół omijane przez zwierzęta wyższe jako źródło pokarmu, a gno- jowce spośród owadów nie zagrażają imitującym od- chody motylkom. W każdym razie istnieją liczne, este- tyczne Microlepidoptera, które w stanie spoczynku, gdy siedzą ze złożonymi skrzydełkami, uderzająco są podobne do ptasich odchodów, jak wiadomo ude- korowanych białym zakończeniem krystalicznego kwa- su moczowego. Jako źródło pokarmu odchody służą głównie chrząsz- czom gnojowcom (Scarabaeidea) z grupy blaszkoro- gich. [więcej w: , , ]