Odchody sa produktem zbednym dla

Odchody są produktem zbędnym dla osobnika, którego ze względów potrzeby zachowania własnego życia musi się wyzbyć, możliwie w taki sposób, by nie narażać . na zanieczyszczenie ciała ani gniazda. Koń, który jak wiadomo potrafi wydalać odchody w biegu, końcową część odbytnicy wynicowuje do- słownie niby palec rękawiczki i wyrzuca jej zawar- tość w pewnym oddaleniu. Młode ptaki na gnieździe wystawiają odbyt, na zewnątrz dla wypróżnienia się, a gdy to okazuje się niemożliwe, rodzice wynoszą odchody z gniazda. Ilość odchodów oraz stan w jakim są wydalane zależy nie tylko od samego pokarmu, ale także od sposobu życia zwierząt, ich zwyczajów oraz stosunku jaki łączy je z otoczeniem. Czyż nie dowodzi tego zawartość w nich wody? W razie potrzeby oszczędza- nia wody przez organizm jak u konia, wielbłąda, owcy czy kozy, odchody są suche i zwarte („Oszczędzacze wody”). Kiedy indziej w braku takiej potrzeby, np. u bydła lub świń, odchody są wodniste („Rozpraszacze wody”), sprzyjają roznoszeniu wody i wilgoci przez te organizmy. Silnie cuchnące odchody często spełniają rolę eko- logiczną, służą jako pomocniczy środek do odszuki- wania się płci zwłaszcza u gatunków żyjących samot- nie i mniej lub więcej ukrycie jak niektóre drapieżne. Z drugiej strony ta sama właściwość może stać się niebezpieczna, ułatwia odszukanie zwierzęcia po jego odchodach, tak drapieżnikowi jak również tropione- mu łatwiej pozwala ujść z zasięgu napastnika, gdy ten obecność swą zdradza cuchnącym odchodem. Po- ciąga to za sobą potrzebę ukrywania się lub- zaciera- nia po sobie śladów. Znamy przecież wszyscy cieka- we zwyczaje kotów, zagrzebujących swe odchody. Podobnie zachowują się psy, chociaż zwyczaj ten u ras domowych, zacierających odchody niedbale no- gami w różnych kierunkach, najwidoczniej przemienił się już w rudyment bez istotnego znaczenia. W każdym razie fakt pozostawiania odchodów na widocznych miejscach jak to czynią lisy lub na kamieniach, częste u psów, ma swoją wymowę i niewątpliwie spełnia rolę ekologiczną. [przypisy: , , ]