Toczy sie wówczas prawdziwa walka

Toczy się wówczas prawdziwa walka na śmierć i życie, z której drapież- nik nie zawsze wychodzi zwycięsko. W takich razach stosuje nieraz specjalne metody zabijania zdobyczy. Istnieją dane, że liczne z tych środków walki życiowej wytworzyły się wraz ze zmianą zwyczajów, niekiedy nawet ze środków obrony życiowej. Walka z obroną najczęściej splata się z sobą. Tworzą koakcję, a ściślej adaptację i kontradaptację. Wysokie, piskliwe tony „kłujące” nasze bębenki, jakie wydają nietoperze dla komunikowania się osob- ników populacji, są równocześnie jedynymi, które słyszą ‚ćmy nocne, w zasadzie głuche na inne. Reagują na nie, podrywają się z pni drzewnych, stają się łupem nietoperzy. Taką to metodę stosują nasze cie- kawe ssaki latające w ich walce o pokarm; Naślado- wać głosy nietoperzy można przez pocieranie dobrze doszlifowanym do słoika korkiem szklannym. Organy elektryczne występują u różnych gatunków ryb, tworząc narządy zmienne o rozmaitym kierunku wyładowań i sile. Napięcie u węgorza elektrycznego (Gymnotus) może sięgać 300-400 voltów. Zywe ogni- wa elektryczne wytwarzają się ze specjalnie przekształ- conych, wyspecjalizowanych włókien mięśniowych ściśle do siebie przylegających, tworzących narząd elektryczny. W swym pierwotnym przeznaczeniu są bronią odporną, ostrzegającą napastnika, zakłócającego spokój rybie leżącej na dnie. Pod tym względem spełniają podobną rolę jak kolce jadowe, częste u ryb, które żyją zagrzebane w mule, jak płaszczki (Trygon), żmijka (Trachinus vipera), głowacz kur (Cottus sco+- pio), skorpena i in. Rażąc organizmy wyładowaniami mają możność łatwej zdobyczy .. Zapewne w ewolucji narządów ten czynnik odegrał decydującą rolę. Liczne obserwacje w naturze potwierdzają żarłoczność większości ryb elektrycznych, które inaczej nie byłyby w stanię upo- lować dużych zdobyczy. Przez usunięcie się z pola intensywnej walki o byt, jakimi są naświetlone, kipiące życiem wody przybrzeżne, w bardziej zaciszne, muli- ste tereny denne, ryby, w związku z wytworzeniem narządów elektrycznych, pozyskały broń, która w swej genezie obronna, ułatwiła im zdobywanie większych zwierząt w środowisku mniej zasobnym w pokarm. [przypisy: , , ]